Контакт

Вашето мислење е добредојдено и секој ваш коментар/предлог ќе го разгледам детално. Моментално можете да ме контактирате само со порака до мојата секретарка во канцеларијата од мојот Hattrick клуб FK Bejbunar Ohrid.

Сакате да се инволвирате?

Го поканувам секој заинтересиран корисник со специфични способности да ме контактира. Без разлика дали сте добри во пишување, уредување, маркетинг, фотографија, дизајн, програмирање, или само околу Hattrick, не двоумете се да се инволвирате.